Afspraken in een arbeidsovereenkomst naar Duits recht (1)

Het Duitse arbeidsrecht is in beginsel van toepassing, als een werknemer werkzaamheden in Duitsland verricht. Bij detachering, dus het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in Duitsland in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening, betreft dat de minimumarbeidsvoorwaarden. Bij het gewoonlijk verrichten van werkzaamheden in Duitsland is het Duitse arbeidsrecht integraal van toepassing.